bitmedic.org

Bitmedic

Coronavirus Koronavirus

Koronavirus poznat ili ne? (3 CoV nama poznata)

Koronavirus nCoV nije prvi iz porodice Koronavirusa koji je uplašio svjetsku javnost i kompletnu populaciji, međutim, jeste prvi iz Koronavirus porodice od kojeg je, za kratak vremenski period, obolio veliki broj stanovništva (najviše stanovnika Kine) i koji je usmrtio veliki broj ljudi. Koronavirusi koji su poznati do sada koji su se prenijeli sa životinje na

Koronavirus poznat ili ne? (3 CoV nama poznata) Read More »

Znate li razlikovati prehladu od gripe? (5 osnovnih razlika)

  Prehlada i gripa su bolesti respiratornog sistema koje su uzrokovane velikim brojem virusa. Virusi su sićušni mikroorganizmi na koje ne djeluju antibiotici. Antibiotici nisu lijek izbora ukoliko imate prehladu ili gripu! Prehlada i gripa se liječe simptomatski, što znači da se liječe proizvodima koji djeluju na same simptome bolesti. Dodatni način liječenja jeste jačanje

Znate li razlikovati prehladu od gripe? (5 osnovnih razlika) Read More »

Zagađivači vazduha (6 najopasnijih) – živite li na zagađenoj teritoriji

U današnje doba, zagađivači vazduha i sama zagađenost vazduha je jedan od vodećih problema koji utiču na zdravlje svakog pojedinca. Kako je navedno u članku Zagađenost vazduha – uticaj na zdravlje (7 miliona umrlih) postoje različiti izvori zgađenosti vazduha. Kao najopasniji zagađivači smatraju se: lebdeće čestice (PM) ozon (O3) azot dioksid (NO2) sumpor dioksid (SO2)

Zagađivači vazduha (6 najopasnijih) – živite li na zagađenoj teritoriji Read More »

Falsifikovani lijek – kako razlikovati falsifikovane lijekove?

Falsifikovani lijek kao pojam je poznat od davnina. Već u 17.vijeku su se često mogle pronaći falsifikovane verzije tada popularnog lijeka protiv malarije, kore drveta žutog hininovca (Cinchona officinalis). Danas je međutim problem falsifikovanih lijekova rasprostranjeniji nego ikad prije. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) smatra da su lijekovi falsifikovani kada: ne sadrže aktivnu supstancu, sadrže previsoku,

Falsifikovani lijek – kako razlikovati falsifikovane lijekove? Read More »

Zagađenost vazduha – uticaj na zdravlje (7 miliona umrlih)

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), zagađenost vazduha je najveći pojedinačni ekološki rizik za zdravlje. Prema zadnjoj procjeni 9 od 10 osoba udiše vazduh koji sadrži visok nivo zagađivača. Procjenjen je alarmantan broj umrlih od zagađenosti vazduha. Smatra se da čak 7 miliona ljudi svake godine umre zbog zagađenosti vazduha. U 2016. godini je zagađenost vanjskog

Zagađenost vazduha – uticaj na zdravlje (7 miliona umrlih) Read More »