Zagađenost vazduha – uticaj na zdravlje (7 miliona umrlih)

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), zagađenost vazduha je najveći pojedinačni ekološki rizik za zdravlje. Prema zadnjoj procjeni 9 od 10 osoba udiše vazduh koji sadrži visok nivo zagađivača. Procjenjen je alarmantan broj umrlih od zagađenosti vazduha. Smatra se da čak 7 miliona ljudi svake godine umre zbog zagađenosti vazduha. U 2016. godini je zagađenost vanjskog […]

Zagađenost vazduha – uticaj na zdravlje (7 miliona umrlih) Read More »