bitmedic.org

Antibiotska rezistencija

Antibiotska rezistencija – kako je spriječiti? (2020)

Antibiotska rezistencija ili otpornost bakterije na antibiotike je jedan od najvećih izazova javnog zdravstva današnjice i jedna od najvećih prijetnji globalnom zdravlju, sigurnosti hrane i razvoja. Svake godine u SAD-u najmanje 2,8 miliona ljudi dobije infekciju koja je otporna na antibiotike a umre više od 35 000 ljudi. Borba protiv antibiotske rezistencije je prioritet javnog zdravstva i zahtjeva globalni pristup i saradnju u svim sektorima.

Više o antibioticima možete pročitati u članku Antibiotici – šta i kada? (dva odgovora koja objašnjavaju sve).

Antibiotska rezistencija

Antibiotska rezistencija – zašto je opasna?

Antibiotska rezistencija može uticati na bilo koga, u bilo kojoj životnoj dobi i u bilo kojoj zemlji.

Antibiotska rezistencija se javlja prirodno, međutim, zloupotreba ili neracionalno korištenje antibiotika kod ljudi i životinja ubrzava proces.

Infekcije koje su nam svima poznate, kao što je upala pluća, tuberkuloza, gonoreja, sepsa, salmonela (bolesti koje se prenose hranom), postaje sve teže liječiti a ponekada i nemoguće radi smanjene djelotvornosti antibiotika koji se za njih koriste uslijed antibiotske rezistencije.

Antibiotska rezistencija dovodi u opasnost dostignuća savremene medicine. Transplantacija organa, hemoterapija i operacije poput carskog reza postaju mnogo opasnije, bez efikasnih antibiotika za prevenciju i liječenje infekcija.

Antibiotska rezistencija dovodi do većih medicinskih troškova, produženog boravka u bolnici i povećanja smrtnosti jer često nijedan poznati antibiotik ne djeluje na izmjenjenu bakteriju.

Strukturno izmjenjene bakterije, koje nastaju nakon nekontrolisane upotrebe antibiotika, mogu zaraziti ljude i životinje, a infekcije koje uzrokuju teže je liječiti od onih koje izazivaju neizmjenjene odnosno neotporne bakterije.

Antibiotska rezistencija – kako spriječiti?

Prvensteveno promjenom u ponašanju svih nas, kako zdravstvenih profesionalaca tako i pacijenata, je jedan od glavnih načina kako da spriječimo antibiotsku rezistenciju i omogućimo sebi ozdravljenje i život ukoliko se inficiramo nekom bakterijom.

Ako se antibiotici mogu kupiti za ljudsku ili životinjsku upotrebu bez recepta, pojava i širenje rezistencije se povećava. Slično tome, u zemljama koje nemaju standardne smjernice za liječenje, zdravstveni profesionalci i veterinari često propisuju antibiotike, a javnost/pacijenti ih prekomjerno koristi. Bez hitnih mjera, doći ćemo u post-antibiotsku eru, u kojoj uobičajene infekcije i manje povrede mogu ponovno ubiti.

Već imamo primjer prekomjerne upotrebe antibiotika kod oboljenja izazvanih bakterijom Clostridium difficile, koje je u porastu.

Antibiotska rezistencija

Kako ja kao pojedinac, nezdravstveni profesionalac mogu uticati na spriječavanje antibiotske rezistencije?

 • Koristite antibiotike samo kada ih propiše certifikovani zdravstveni profesionalac. Nikako ih ne koristiti na preporuku komšinice, bake i ostale rodbine!
 • Ne tražite antibiotike ako vaš zdravstveni profesionalac kaže da vam ne trebaju.
 • Kad koristite antibiotike, pratite savjete zdravstvenog profesionalca.
 • Ne dijelite i ne koristite ostatke antibiotika. Bez „meni je pomoglo, probaj i ti“.
 • Spriječite infekciju na slijedeći način: redovno perite ruke, higijenski pripremajte hranu, izbjegavajte blizak kontakt sa bolesnim ljudima, praktikujte siguran seks i vakcinišite se redovno.
 • Priremite sigurnu hranu:
  • Svjetska zdravstvena organizacija ima 5 ključeva za sigurnu pripremu hrane: čuvajte je čistu, odvojite sirovu i kuhanu hranu, temeljno kuhajte, čuvajte hranu na sigurnim temperaturama, koristite sigurnu vodu i sirovine.
  • Birajte hranu koja je proizvedena bez upotrebe antibiotika za ubrzavanje rasta ili prevencije bolesti kod zdravih životinja.

Kako zdravstveni profesionalci mogu spriječiti antibiotsku rezistenciju?

 • Spriječavaju infekcije pazeći da čiste ruke, instrumente i okolinu.
 • Propisuju i izdaju antibiotike samo kada su potrebni, prema trenutnim smjernicama.
 • Izvještavaju timove za nadziranje na antibiotike.
 • Razgovaraju sa svojim pacijentima o tome kako pravilno uzimati antibiotike, o antibiotskoj rezistenciji i opasnosti od zloupotrebe.
 • Razgovaraju sa svojim pacijentima o prevenciji infekcija (o vakcinisanju, pranju ruku, sigurnom seksu, pokrivanju nosa i usta prilikom kihanja).

Kako sektor poljoprivede može uticati na spriječavanje antibiotske rezistencije?

 • Davanje antibiotika životinjama samo pod veterinarskim nadzorom.
 • Ne koristiti antibiotike za podsticanje rasta ili za prevenciju bolesti kod zdravih životinja.
 • Vakcinisati životinje da bi smanjili potrebu za antibioticima i koristiti alternative antibiotike kada su dostupni.
 • Unaprijeđivati i primjenjivati dobre prakse u svim fazama proizvodnje i prerade hrane iz životinjskih i biljnih izvora.
 • Poboljšati biološku sigurnost na farmama i spriječiti infekcije putem poboljšane higijene i dobrobiti životinja.

Rješavanje antibiotske rezistencije je visok prioritet za Svjetsku zdravstvenu organizaciju kao i mnoge druge organizacije koje su odgovorne u polju zdravstva. U maju 2015. godine je na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini odobren „Globalni akcijski plan za antimikrobnu rezistenciju“ koji ima 5 strateških ciljeva:

 • Poboljšati svijest i razumijevanje antimikrobne rezistencije.
 • Ojačati nadzor i istraživanje.
 • Smanjiti učestalost infekcije.
 • Optimizovati upotrebu antimikrobnih lijekova.
 • Osigurati održivo ulaganje u suzbijanje antimikrobne otpornosti.

Nadamo se da je svima mnogo jasnije zašto ne trebamo koristiti antibiotike samoinicijativno i da smo i mi jedni od onih kojima antibiotska rezistencija može naštetiti i dovesti do smrti.

U članku su korišteni podaci sa slijedećih stranica:
https://www.fda.gov
https://www.who.int/
https://www.cdc.gov