bitmedic.org

Uncategorized

Zagađivači vazduha (6 najopasnijih) – živite li na zagađenoj teritoriji

U današnje doba, zagađivači vazduha i sama zagađenost vazduha je jedan od vodećih problema koji utiču na zdravlje svakog pojedinca. Kako je navedno u članku Zagađenost vazduha – uticaj na zdravlje (7 miliona umrlih) postoje različiti izvori zgađenosti vazduha. Kao najopasniji zagađivači smatraju se: lebdeće čestice (PM) ozon (O3) azot dioksid (NO2) sumpor dioksid (SO2)

Zagađivači vazduha (6 najopasnijih) – živite li na zagađenoj teritoriji Read More »

Falsifikovani lijek – kako razlikovati falsifikovane lijekove?

Falsifikovani lijek kao pojam je poznat od davnina. Već u 17.vijeku su se često mogle pronaći falsifikovane verzije tada popularnog lijeka protiv malarije, kore drveta žutog hininovca (Cinchona officinalis). Danas je međutim problem falsifikovanih lijekova rasprostranjeniji nego ikad prije. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) smatra da su lijekovi falsifikovani kada: ne sadrže aktivnu supstancu, sadrže previsoku,

Falsifikovani lijek – kako razlikovati falsifikovane lijekove? Read More »

Zagađenost vazduha – uticaj na zdravlje (7 miliona umrlih)

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), zagađenost vazduha je najveći pojedinačni ekološki rizik za zdravlje. Prema zadnjoj procjeni 9 od 10 osoba udiše vazduh koji sadrži visok nivo zagađivača. Procjenjen je alarmantan broj umrlih od zagađenosti vazduha. Smatra se da čak 7 miliona ljudi svake godine umre zbog zagađenosti vazduha. U 2016. godini je zagađenost vanjskog

Zagađenost vazduha – uticaj na zdravlje (7 miliona umrlih) Read More »